Inverter Growatt

  • Nguyên lí hoạt động: Khi các tấm pin nhận ánh sáng từ mặt trời chuyển thành dòng diện DC, dòng DC này sẽ được chuyển đến bộ hòa lưới inverter để biến dòng DC thành AC, sau khi dòng điện đã cùng pha cùng tần số sẽ tự động hòa vào lưới EVN.
  • Có 3 trường hợp khi hòa lưới:
  • Đủ tải
  • Thiếu tải thì bộ inverter sẽ lấy điện của EVN, để sử dụng đủ tải cho gia đình
  • Dư tải thì bộ inverter sẽ chuyển số tải dư đó lên lưới điện của EVN
  • Hiện nay trên thị trường có 2 loại inverter: có lưu trữ và không lưu trữ
  • Hình ảnh: GROWATT


Bình luận
Gọi ngay : 0899 066 606