Bài 4: BÍ QUYẾT LỰA CHỌN CÔNG SUẤT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI.

Bài 4: BÍ QUYẾT LỰA CHỌN CÔNG SUẤT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
Bạn không biết chọn công suất hệ thống điện mặt trời như thế nào là phù hợp?... Chúng tôi sẽ mách cho bạn.
Giả sử trong hoá đơn tiền điện bạn sẽ thấy: "điện năng tiêu thụ kỳ...là 720 kWh, số tiền 2.073.845 đồng".
Số 720 kWh là tổng điện năng sử dụng trong tháng của bạn, được tính bởi công thức:
A = P x t
- A: điện năng tiêu thụ, kWh
- P: công suất điện, kW
- t: thời gian sử dụng, giờ (h)
Thế thì làm sao chọn công suất điện mặt trời phù hợp?
Cũng được tính tương tự như công thức trên. Ở miền Nam Việt Nam, số giờ nắng trung bình trong ngày là 4,5 giờ (tham khảo chọn trên globalsolaratlas.info ảnh đính kèm).
Do đó công suất hệ thống cần là P = 720/30 = 24 kWh trong 1 ngày, tức công suất phù hợp là 24/4,5 = 5,3 kW.
Vậy công suất hệ thống phù hợp là chọn từ 5,3 kWp trở lên, chúng ta sẽ tiết kiệm được hơn 95% tiền điện hàng tháng.
Ủa sao có chữ “p” vậy ta? Đó là “peak”, kWp là kiloWatt-peak, tức công suất đỉnh hay công suất cực đại của hệ thống điện mặt trời.

 

 


Bình luận
Gọi ngay : 0899 066 606